Nye bilder

Flytte på landet

Følges av 2 medlemmer.

Mange mennesker i dette landet drømmer om bedre oppvekstvilkår for barna, bedre plass, større tilgang til grønt- og friarealer, om mindre bråk og ståk osv.
Vi er mange som bor i Oslo og andre byer som rett og slett kunne tenke oss et liv “på landet”.
Blir med å diskutere hva;
- som skal til for at nettopp du eller dere flytter på dere..
- norske kommuner bør gjøre for å tiltrekke seg flere tilflyttere
- som er bra og hva som er dumt med å bo på et mindre sted
- hva regjeringen/departementet bør gjøre for å bidra til desentralisering
- osv Mer om sonen

Origo Flytte på landet er en sone på Origo. Les mer
Annonse